A X B O R O T
T E X N O L O G I Y A L A R I

Kirish


1-ma'ruza


2-ma'ruza


3-ma'ruza


4-ma'ruza


5-ma'ruza


6-ma'ruza


7-ma'ruza


8-ma'ruza


9-ma'ruzaSO’Z BOSHI
Xozirgi paytda xisoblash texnikasini takomillashtiruvchilarning dikkat-e’tibori yetuk EXMlar yaratishga karatilgan. Bu, birinchidan, EXMda echiladigan masalalar sinfini, EXMning mavjud imkoniyatlarini va undan foydalanuvchilar ishtiyokini kengaytirish, ikkinchidan ulardan foydalana bilish, EXM va programmalashtirish soxasiga mansub bulmagan EXMdan foydalanuvchilar alokasini soddalashtirishdir. Etuk EXMlar topshiriklarni kiritish va ijodiy jarayonni amalga oshirish, xakikiy (tabiiy) til surov-larini kabul kilish, axborotni belgi, tasvir, signal kurinishida kayta ishlash, EXMdagi bor bilimlarni YIRISH imkoniyatiga ega. EXMda joylashtirilgan etuk interfreys (odam bilan EXMning aloka vositasi pro¬gramma yoki apparat kurinishida) komp yuter luratining bir kismi bilangina tanish bulgan insonlarni mashinada ishlashiga yordam beradi. SHuning uchun etuk EXMlarning kelajagi porlokdir. Sun’iy intellektning amaliy sistemalarini yaratili-shida ekspert sistemalar birinchi kadamdir. Ekspert sis-temalar bu tibbiyot, geologiya, fizika, kimyo kabi sox,alar x,akidagi turli xil axborotlarni EXM xotirasida sak-lovchi sistemadir. U nafakat biron bir dalil xakidagi axborotni foydalanuvchining suroviga etkazib berish, balki maslaxat berish, keragidan ortikcha uxshash xodisa-larni utkazib yuborish, uz xulosalarini asoslash, kasal-likni aniklash yoki texnologik jarayonni eng makbul yuli-ni tanlash imkoniyatiga ham ega. Ekspert sistemalar xoxlagan soxa uchun moslab kurilgan bulib interpreta¬tsiya, aniklash (diagnostika), loyixalash, rejalashtirish, boshkarish, kuzatish, turrilash, oldindan aytish kabi il-gari ekspert sistemalar yordamida echilgan masalalar ruyxatini tula tasdiklaydi. Xozirgi vaktda bunday sis-temalarni yaratish — bilimlarni yaratish usuli bulib xizmat kilmokda. Bu bilimlardan shaxsiy EXMlar yorda-mida minglab kishilar foydalanmokdalar va kelajakda millionlab kishilar foydalanishlari mumkin.

1-laborotoriya ishi

2-laborotoriya ishi

3-laborotoriya ishi

4-laborotoriya ishi

5-laborotoriya ishiFoydalanilgan adabiyotlar

Designer geniy007@inbox.ru