Mustaqil o'quv qo'llanma


So'z boshi

1-Bob.Asosiy tushunchalar

Panel asboblari

Eslatma

O'zlashtirish paneli

Suzuvchi ko'rsatmalar

Photoshop7 ishga tushgach ekran ko'rinishi

Menu File

Menu Edit

Menu Image

Menu Layer

Menu Select

Menu Filter

Menu View

Menu Window

Menu Help

Palitralar

Palitra Color

Palitra Swatches

Palitra Styles

Palitra Navigator

Palitra Info

Palitra Layers

Palitra Channels

Palitra Paths

Palitra History

Palitra Actions

Palitra Characters

Palitra Paragraph

Mo'yqalam tanlash

Kichik ko'rsatma

Tasvirni yaratish usullari

2-Bob.Photoshop7 ranglari ko'rinishi

Rang haqida asosiy tushunchalar

RGB va CMYK rangli ko'rsatkichlar

Kanallar

Tasvir rejimlari

Aralashtirish rejimi

Ranglarni boshqarish

Kalibrovka

Ranglarni boshqarishda aniqlangan to'plam xarakteristikalari

Ishchi fazo uchun xarakteristika tanlash

Shaxsiy rang boshqarish sistemasini yaratish

Parametrlarni nastroyka qilish

Rang profilini o'zgartirish va o'chirish

Dokumentdagi rang profilini aniqlash

Ranglarni testlash

3-Bob.Rastr haqida asosiy tushunchalar

Tasvirni o'lchamini o'zgartirish va ruxsat

Tasvir ruxsatini o'zgartirish

Tasvirni o'lchamini avtomatik o'zgartirish

Xolst parametrlarini o'zgartirish

Xolst o'lchamini o'zgartirish

Ramkalar yordamida tasvirni kadrlash

Kesganda tasvirni o'lchami va ruxsatini ko'rsatish

4-Bob.Rang tanlash

Asosiy va Fon ranglari

Color Pickers yordamida rang tanlash

Swatches palitrasi orqali rangni o'chirish

5-Bob.Tekst bilan ishlash

Tekst yaratish

Tekst ko'rinishlari

Maxsus effektlar

6-Bob.Filtrlar

Asosiy tushunchalar

Filtr effektlarini kuchaytirish

Filtrni dialogli oynasi

Akvarelniy filtr

"Issiq" klavishalar

II Amaliy qism

1-fayl

2-fayl 

3-fayl

4-fayl

5-fayl

6-fayl