C ++ o'bektli dasturlash tili bo'yicha multemediali elektron o'quv qo'llanma.
 

Hurmatli foydalanuvchi ! C++ ob'ektli dasturlash tili bo'yicha masofaviy ta'lim markaziga hush kelibsiz !
Sizni bu erda C ++ dasturlash tili bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz degan umiddaman.
Bu ma'lumotlar darslar ko'rinishida sizga taqdim etilmoqda.
Masalan: Siz 1 - DARS bo'yicha ma'lummotlarni o'zlashtirib bo'lganingizdan so'ng 2 - DARSga o'tishingiz mumkin va shu
tariqada toki kursni to'liq egallab bo'lguningizga qadar davom etadi.
Har bir dars C ++ misollarlari kodi bilan boyitilgan. Siz o'qigan ma'lumotlaringizni bemalol tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Shuningdek kurs davomida o'z bilimlaringizni tekshirib ko'rishingiz uchun Test tizimi mavjud.
Multemedia bo'limida esa C ++ interfeysi haqida to'liq video ma'lumotga ega bo'lasiz.
Sizga bu saytdan olingan ma'lumotlar qo'l kelishiga ishonamiz.

Masofaviy ta’lim va C++ tillarining afzalliklari.

C ++ tili dunyoda eng yuqori o'rinda turadigan tillardan biri hisoblanadi. Bu tilga Beyarn Straustrup asos solgan.C ++ dastulash tilida kompyuterning fizik qurilmalaridan to'liq foydaladish imkoniyati bor yana bu tilda yaratilgan kod assembler ya'ni mashina kodiga judayam yaqin turadi. Shu sababli hozirda Er yuzida yaratilyotgan dasturiy vositalar, kompyuter o'yinlarining deyarli 90 % C ++ tiliga asoslanib yaratiladi. Bunga bir necha misol keltirishimiz mumkin: Microsof Windows, Adobe Photoshop, WarCraft III, Microsoft Officce, Macromedia Flash, Corel Draw, Half Life 2 va hokozo. Umuman qisqacha qilib aytganda agar siz dasturlash tili bilan professional shug'ullanib dunyoga foyda keltiruvchi dastular yaratmoqchi bo'lsangiz shubhasiz C ++ tilini tanlaganingiz ma'qul. Shunisi qiziqki, Borland Delphi dasturi ham C ++ va assembler tillarida yaratilgan.

XX asrning oxirlariga kelib jamiyat informatsion evolyutsiya, ya'ni informatsion ma'lumotlarning tez tarqalishi, ommaviyjarayonlarning globallashuvi, shuningdek, halqaro videokonferenstiya va masofaviy ta'lim olish kabi mintaqaviy taraqqiyotvositalarga ega bo'ldi. Global kompyuter tarmog`ini, ya'ni Internetning rivojlanishi dunyo ta'lim sistemasining takomillashuvida yangi istiqbollarniochdi. Bu ta'lim muassasalarining tehnik ta'minlanganligida, ularning dunyo ahborot resursidan foydalanishida, o`qitishningyangi ko`rinishlari, metodlari va formalarini qo`llanilishida, o`quvchilarni aktiv bilim olish faoliyatiga yo`naltirilishida,hamkorlikda o`qitishda ko`rinadi.
Yangi informatsion va kommunikatsion tehnologiyalar vositalari qo`llanilishi sababli o`qitishning yana bir shakli – masofaviy o`qitish paydo bo`ldi.
Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 20 iyuldagi «O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi faoliyatini
takomillashtirish to‘g‘risida»gi qarorida «...o‘quv-tarbiya jarayonida o‘qitishning ilg‘or shakllarini, shu jumladan masofadan turib o‘qitish shakllarini, yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish va samarali foydalanishni tashkil etish» Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan edi.
Masofaviy o`qitishda o`qituvchi va talaba bir – biridan ancha uzoqda joylashgan holda ishlaydi. Lekin ular mahsus usullari yordamida tashkil etilgan o`quv kurslari, nazorat formalari, elektron pochta yordamidagi kommunikatsiya usullari va boshqa Internet tehnologiyalari yordamida doimiy o`zaro aloqa bo`lishadi.
Kompyuterli Internet – tehnologiyalarga asoslangan distantsion o`qitish qator Yangi funktsiyalarni bajaradi va aniq
printsiplarni amalga oshiradi. Bu printsiplardan masofaviy hamkorlik, uyg`unlashuv va dunyoviy tarmoqli ta'lim hamjamiyatigakirish alohida ahamiyat kasb etadi.
Internet – tehnologiyalar asosida masofaviy o`qitish, bu professional ta'limning zamonaviy universal shakli bo`lib, u
o`rganuvchilarning individual so`rovlariga va ularning mutahassisliklariga mo`ljallangan. Masofaviy o`qitish barcha
hohlovchilarga o`zlarining individual hususiyatlariga muvofiq professional darajalarini oshirish imkoniyatini beradi.
O`qitishning bunday usulida tinglovchi aniq bir vaqtlarda mustaqil tarzda interaktiv rejimda o`quv – metodik materiallarni o`zlashtiradi, testlashdan o`tkaziladi, o`qituvchi rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va «virtual» o`quv guruhidagi boshqa tinglovchilar Bilan o`zaro aloqa qiladi.
Masofaviy kurslar bir qator sabablarga ko`ra, masalan: katta yoshdagilar, o`z mutahassisligini yoki malakasini oshirmoqchi bo`lganlar, o`kish uchun vaqti chegaralanganlar yoki salomatligi bo`yicha cheklangan kishilar uchun eng qulay o`qish shakli hisoblanadi.
Masofaviy o`qitishning boshqa afzalliklaridan quyidagilar ajralib turadi:

· Tinglovchilar sonini oshirish;
· Fan sohalarida ilg`or o`qituvchilar, olimlar va ekspertlarni ma'ruza ishlariga jalb etish;
· Turli davlatlardagi tinglovchilar va o`qituvchilarni birlashtiradi;
· O`quv jarayonini aktiv o`qitish usullari va yangi pedagogik tehnologiyalarni qo`llagan holda tashkil etish imkonini beradi;
· Tinglovchilarga kommunikatsiya yangiliklarini o`zlashtirish imkonini beradi ;

 

 
C ++ o'bektli dasturlash tili bo'yicha multemediali elektron o'quv qo'llanma.
 

2006 (C) Barcha Huquqlar Himoyalangan.               Xolmurodov Bekzod