Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
Iqtisodiyot
TATU_Iqtisodiyot va Boshqaruv Fakulteti

К   И   Р   И   Ш

Elektron darslikka kirish

   

 
 
 
  © 2006 Тошкент Ахборот Технологиялари Университети Тел.: +998 712 2386435.                         Designed by   Zafar Yuldashev                               © Тузувчилар: Юлдашева С.А., Юлдашев З.Д.