Logo eBook   Кирилча      Boshiga       E-mail     Navbatdagiga      
  
       
  

 

Mundarija:

 • 1-Mavzu. Mikroiqtisodiyot fanining predmeti va vazifalari. Iqtisodiyotda aylanish modeli.

 • 2-Mavzu. “Mikroiktisodiyot” fanining mavzui. Usuli va vazifalari.

 • 3-Mavzu. Tovarlar va xizmat ishlariga bo’lgan talab va taklif to’q’risida tushuncha.

 • 4-Mavzu. Iqtisodiy modellarda egiluvchanlik.

 • 5-Mavzu. Iste’molchining harakati nazariyasi.

 • 6-Mavzu. Ishlab chiqarish xarajatlari. Xarajatlar to’q’risida tushuncha.

 • 7-Mavzu. Raqobat va korxona foydasi. Bozor tuzilishi, uning shakllari va mohiyati.
 •  
   

   

  © zofa@list.ru
  Copyright